Hemtjänst i Nynäshamns kommun

Välkommen hem till dig!

Malins hemtjänst vänder sig till både till dig som är över och under 65 år. Vår verksamhet bygger på att vi arbetar utifrån dig som brukare och dina behov. Kontinuitet, integritet och självbestämmande är vår ledstjärna i verksamheten. Din livskvalitet står i centrum för oss.

Välkommen hem till dig!

Hemtjänst i Nynäshamns kommun

Malins hemtjänst vänder sig till både till dig som är över och under 65 år. Vår verksamhet bygger på att vi arbetar utifrån dig som brukare och dina behov. Kontinuitet, integritet och självbestämmande är vår ledstjärna i verksamheten. Din livskvalitet står i centrum för oss.

Nyheter...

Kvalitetsarbete

Kvalitet för oss innebär garanterad trygghet för våra kunder. Enligt oss uppnår man detta genom att skapa rätt förutsättningar för anställd personal enligt den etik och dom arbetsprinciper vi står för.

Upprättande av hemtjänst

Innan vi kan hjälpa dig att upprätta hemtjänst så behöver vissa punkter vara klara, bl.a underlag till genomförandeplan, brukarens önskemål, beslut från kommunen samt kommunens vårdplan.

Personal och kompetens

Vi ska göra allt vi kan för att tillgodose våra brukares och beställares krav och önskemål vid varje enskild order. Våra brukare/beställare ska kunna lita på att de får rätt tjänster av god kvalité på bestämd tid.