Frågor som kommer in angående Covid-19

Clinical thermometer with protective face mask

Frågor som kommer in angående Covid-19 i Malins hemtjänst AB från anhöriga och Brukare. Varför har inte personalen i hemtjänsten alltid munskydd i det dagliga arbetet? Munskydd används av medarbetare om den som tar emot hjälp har känd smitta eller vid misstanke om smitta. Munskydd är en del av en skyddsutrustning. Det ska användas tillsammans […]