Kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFSs 2011:9

Vad är ett kvalitetsledningssystem?

Ja, det är ett system på webben som är utformat utifrån lagen kan man säga där vi har lagt in alla lagar utifrån SOFs 2011:9 och omvandlat det till rutiner, processer som vi använder oss av i det dagliga arbetet som tex:

Processer och rutiner (SOFS 2011:9, kap 4. 2–4 paragraf)

Klagomålshantering (SOFS 2011:9, 5 kap. 3 paragraf)

Vi är skyldiga att ta emot klagomål och synpunkter från brukare och anhöriga och sedan utreda dem samt återkoppla.

Dokumentationsskyldighet (SOFS 2011:9, 7 kap 1 paragraf)

Denna lag eller författning säger att allt arbete med utveckling och säkring av hela verksamhetens arbete skall dokumenteras. Som rutiner, processer, åtgärder, egenkontroller mm

Kvalitet för oss

Kvalitet för oss innebär garanterad trygghet för våra kunder.
Enligt oss uppnår man detta genom att skapa rätt förutsättningar för anställd personal enligt den etik och dom arbetsprinciper vi står för, sedan anpassas dessa förutsättningar utefter de individuella behoven hos kunden.
Dessa förutsättningar omfamnar allt från rutiner och bemötande till service och kommunikation.

Vi menar att tydliga direktiv och tydlig information resulterar i realistiska förväntningar hos våra kunder.
Vårt mål är att skapa en nära relation till våra kunder för att på så sätt kunna erbjuda den trygghet som är nödvändig för att kunden ska kunna slappna av i sitt hem och se vår hjälpande hand och vårt stöd som en naturlig del i vardagen.

Detta var en liten del av de lagar som vi följer för att säkerhetsställa att vi gör rätt och gör vi inte det får man göra om och göra rätt och det går bra då vi har ett ledningssystem som är utformat efter lagen.

Vi använder oss av cookies på denna webbplats, b.la för att förbättra din användarupplevelse samt kunna utvärdera trafiken på vår webbplats. Läs mer i vår integritetspolicy. När du surfar vidare på vår webbplats godkänner du användandet av denna policy.